Collectiegebouw voor kunst in Museumpark stap dichterbij

Museum Boijmans Van Beuningen en museumtuin, foto: Hans Wilschut

Persbericht (uitgestuurd door Gemeente Rotterdam)

Collectiegebouw voor kunst in Museumpark stap dichterbij
Vrijdag 12 juli

Museum Boijmans Van Beuningen, gemeente Rotterdam en de Stichting De Verre Bergen tekenen intentieovereenkomst collectiegebouw

Donderdag 11 juli tekenden Museum Boijmans Van Beuningen, de gemeente Rotterdam en Stichting De Verre Bergen een intentieovereenkomst om gezamenlijk een nieuw collectiegebouw voor kunst uit publieke en private verzamelingen te bouwen. Met de intentieovereenkomst geven de drie partijen aan dat er sprake is van een haalbaar project en leggen ze afspraken vast voor de verdere ontwikkeling van het gebouw. Dit om eind 2014 te komen tot een definitief besluit tot realisatie van het gebouw. Hiermee is de daadwerkelijke realisatie een stap dichterbij gekomen.

De depots van Museum Boijmans Van Beuningen zijn gedateerd en overvol. In de depots was een groot deel van de gemeentelijke kunstcollectie opgeslagen. Omdat deze depots niet voldoen is de kunstcollectie momenteel grotendeels ondergebracht in depots op diverse locaties.

Het nieuw te bouwen collectiegebouw zal bestaan uit een depot voor de kunstcollectie van Museum Boijmans Van Beuningen, waar ook de gemeentelijke kunstcollectie onderdeel van is. Daarnaast heeft het collectiegebouw ook depots en faciliteiten voor (particuliere) verzamelaars en publieksfuncties als tentoonstellingsruimtes en een horecafunctie. Het collectiegebouw moet uitnodigend zijn naar de omgeving. Een aanzienlijk deel van het gebouw is toegankelijk voor bezoekers. Museum Boijmans Van Beuningen wordt verantwoordelijk voor de exploitatie van het gebouw.

Sjarel Ex, directeur Museum Boijmans Van Beuningen, geeft aan dat hiermee het gewenste nieuwe collectiegebouw een stap dichterbij komt: "Ik ben trots op deze publiek-private samenwerking!".

Grote particuliere financiële bijdrage
Het nieuwe collectiegebouw wordt vooral mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van € 15 miljoen van de Rotterdamse stichting De Verre Bergen aan het gebouw.

Cultuurwethouder Antoinette Laan: “Het is in deze tijd natuurlijk zeldzaam om als stad zo’n bijdrage te mogen ontvangen. We zijn heel blij dat we met deze steun een publiek toegankelijk gebouw kunnen realiseren, zodat de Rotterdammers nog meer van onze kunst kunnen genieten. Zonder deze particuliere bijdrage hadden we moeten kiezen voor een gesloten depot aan de rand van de stad.”

Zelf investeert de gemeente ook in het collectiegebouw. De gemeenteraad heeft jaarlijks een extra bedrag van € 2,5 miljoen euro toegevoegd aan de cultuurbegroting om het collectiegebouw mogelijk te maken.

Locatie: Museumpark
In de stad zijn verschillende locaties onderzocht op haalbaarheid. Het Museumpark is nu de beoogde locatie. Directe nabijheid van het Museum Boijmans Van Beuningen is van belang voor zowel de uitstraling en de herkenbaarheid als ook voor de beveiliging en het transport van kunstwerken en andere personele inzet. Het nieuwe collectiegebouw zal een meerwaarde zijn voor het Museumpark en van een grote architecturale kwaliteit.

Volgende stap: architectenselectie
De volgende stap in de verdere ontwikkeling van het project is het werven van een architect. De procedure hiervoor is een paar weken geleden gestart. Architectenbureaus uit heel de wereld hebben zich aangemeld om het nieuwe collectiegebouw te mogen ontwerpen. Momenteel vindt de selectie plaats van vijf architecten die een schetsontwerp mogen indienen, waaruit uiteindelijk een keuze wordt gemaakt.
Indien eind 2014 definitief wordt besloten tot realisatie van het gebouw zal naar verwachting het collectiegebouw in 2017 de deuren openen. 

Noot voor de redactie:
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Marieke Gruijthuijsen, bestuursvoorlichter wethouder Antoinette Laan, telefoon 06-13155120.
Sandra van Dongen, hoofd Marketing & Communicatie, Museum Boijmans Van Beuningen, 010-4419428.

Terug