Taallessen in het museum

Foto: Fred Ernst Wolf Brinkman in de Kunst Studio Foto: Fred Ernst Foto: Fred Ernst

Persbericht

Taallessen in het museum
donderdag 21 februari 2013
 
Sinds januari 2013 biedt Museum Boijmans Van Beuningen een taalles aan voor groep 3 en 4 van het primair onderwijs: ‘Kunstpraat’. Deze museumles prikkelt kinderen om tijdens een museumbezoek hun woordenschat te vergroten.
 

Al jaren is taalontwikkeling een belangrijk onderdeel van de museumlessen die Museum Boijmans Van Beuningen aanbiedt aan het Primair Onderwijs. Aanleiding voor het ontwikkelen van ‘Kunstpraat’, de eerste echte taalles van het museum, is het gemeentelijk onderwijsbeleid ‘Beter Presteren’ dat voor de periode 2011-2014 een verhoging van de prestaties op het gebied van taal en rekenen onder Rotterdamse schoolkinderen nastreeft. Het verwoorden van mening en gevoel, discussie, nieuwe woorden leren, praten over kunst en geschiedenis en de maatschappelijke kwesties die daarmee verbonden zijn, zijn belangrijke aspecten van een museumbezoek. Juist leerlingen die in de taallessen op school wat achterblijven, ontwikkelen zich via creativiteit en het goed kijken in het museum sterk op dit gebied. In de toekomst hoopt Museum Boijmans Van Beuningen taal- en rekenlessen voor alle niveaus te kunnen ontwikkelen.
 
Vier kunstwerken, tal van nieuwe woorden
In de les ‘Kunstpraat’ krijgen de kinderen een rondleiding langs vier kunstwerken uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen. Bij ieder kunstwerk krijgen zij opdrachten, waarmee zij zich nieuwe woorden eigen maken. Zo staan bij het schilderij ‘Lyrisches’ van de Russische kunstenaar Wassily Kandinsky woorden als ‘fantasie’, ‘verbeelding’ en ‘werkelijkheid’ centraal, en bij ‘Pierre de Wissant’ van Rodin begrippen als ‘monument’, ‘voorkant’ of ‘poseren’. Aan de hand van verschillende spelletjes en opdrachten raken de leerlingen aan de praat over het kunstwerk en oefenen in het uitdrukken door middel van taal. Na de rondleiding verwerken zij de woorden in een dramaworkshop, waarin zij zich de begrippen eigen maken door ze uit te beelden. 
 
Samenwerking bibliotheek
Het museum wil leerkrachten inspireren om aan de hand van kunst en cultuur de taalontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. Een bezoek aan het museum is een bijzonder alternatief voor een taalles op school. De les ‘Kunstpraat’ is ontwikkeld in samenwerking met de Bibliotheek Rotterdam. Scholen kunnen de les ‘Kunstpraat’ verdiepen door zich in te schrijven voor een leesprogramma op school, waarin verschillende boeken over kunst en kunstenaars centraal staan.

Praktijkvoorbeeld
Dat kunstlessen tot bijzondere resultaten op het gebied van taal leiden, bleek onder meer uit een pilot project dat het museum vorig jaar uitvoerde. De kunstenaar Wolf Brinkman liet groep 3 en 4 van de Imeldaschool in de Rotterdamse krachtwijk Bergpolder tien weken lang het schilderij ‘De drie Maria’s aan het graf’ van Jan van Eyck onderzoeken. Steeds liet Wolf ze een klein stukje van het schilderij analyseren en interpreteren. Taal was hierbij een belangrijk instrument: om zich uit te drukken formuleerden de kinderen vanzelf volledige zinnen. Bekijk deze video op arttube.nl waarin kunstenaar Wolf Brinkman vertelt over zijn ervaringen.
 
Voor vragen en boekingen van de nieuwe rondleiding: educatie@boijmans.nl.

Terug