Museum ontvangt promised gift: Jeff Wall 'Children'

PERSBERICHT
9 januari

Museum Boijmans Van Beuningen ontvangt op zaterdag 12 januari 2008 een belangrijk werk van Jeff Wall als ‘promised gift’ van de H+F Collection. De installatie ‘Children' is een van de weinige werken van deze Canadese kunstenaar in Nederland.

Op initiatief van de Stichting Air en in samenwerking met de de RKS en Witte de With bedacht fotograaf Jeff Wall (1946) samen met kunstenaar Dan Graham twintig jaar geleden een kinderpaviljoen: een Pantheon-achtig gebouwtje met een koepel, half verscholen in een kunstmatige heuvel. Een stelsel van trappen leidde naar een verdiept waterbassin. Begin jaren negentig probeerden Kunstcentrum Witte de With en de Rotterdamse Kunststichting dit speelpaviljoen in de Rotterdamse wijk Ommoord te realiseren. De plannen sneuvelden uiteindelijk door onduidelijkheid over het dagelijks beheer.

Jeff Walls cirkelvormige lichtbakken ‘Children' 1988 met foto’s van kinderen van verschillende etnische afkomst waren bedoeld om op de wanden van het ‘Children’s Pavilion’ te hangen, zodanig dat de afgebeelde kinderen met elkaar leken te communiceren. Het getuigt van een maatschappijvisie die vanaf de jaren tachtig en in Nederland hoogst actueel is: het ideaal van een multiculturele samenleving, waarin de meest uiteenlopende culturen broederlijk naast elkaar leven.
De negen ronde kinderportretten weerspiegelen zowel hedendaagse reclamebeelden als barokke plafondschilderingen. Deze nieuwe vorm getuigt van een historisch bewustzijn, die ook zichtbaar is in de ontwerpen van het paviljoen. De ronde vorm relateert aan koepelvorm van het paviljoen en daarmee het symbool van de kosmos, maar verbeeld ook de stuiterbal, frisbee of zeepbellen waarmee kinderen spelen.

H+F Collection en H+F Mecenaat
Jeff Walls ‘Children' is onderdeel van de H+F Collection van verzamelaar Han Nefkens. De meeste werken in deze belangwekkende particuliere collectie zijn bij musea ondergebracht als langdurig bruikleen en ‘promised gift’. Zo ontving Museum Boijmans Van Beuningen eerder al werken van Desirée Dolron, Zwelethu Mthethwa en Gerald Van Der Kaap. Han Nefkens werkt verder exclusief samen met Museum Boijmans Van Beuningen in de Stichting H+F Mecenaat, opgericht in 2005. Het H+F Mecenaat stelt zich ten doel op een internationaal niveau hedendaagse kunst en kunstenaars te stimuleren en onder de aandacht te brengen van een nieuw publiek. Dit doel wordt bereikt door van een geselecteerd gezelschap kunstenaars gedurende enkele jaren projecten en tentoonstellingen zoals onder andere 'Silvie Zijlmans. The Uninvited' in Museum Boijmans Van Beuningen te initiëren en mogelijk te maken.

Tot voorjaar 2008 zijn in het museum twee interventies te zien die met steun van het Mecenaat zijn ontwikkeld voor De Collectie Eén: de Four Vegetative Sleeping Rooms van Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger, en Wait to Wait van Andro Wekua. Op dit moment zijn voorbereidingen gaande in samenwerking met kunstenaars Shirana Shahbazi, Ryan Gander, Olaf Nicolai, Sylvie Zijlmans en Pipilotti Rist voor projecten in velerlei vorm, van tentoonstellingen tot ingrepen in de publieke ruimte in en rondom het museum.

Feestelijke overdracht
In het bijzijn van verzamelaar Han Nefkens zal op zaterdag 12 januari 2008 om 12.00 uur het werk ‘Children’ van Jeff Wall op feestelijke wijze worden overgedragen als ‘promised gift’. Ter ere van deze gelegenheid treedt het kinderkoor van de Mozaïekschool uit Rotterdam op bij het werk.
Deze zaterdag is Museum Boijmans Van Beuningen gratis toegankelijk en presenteert het museum vele activiteiten. Klik hier voor het programma.

Terug