Digitising Contemporary Art for Europeana

DCA logo

Persbericht

Het digitaliseringsproject ‘Digitising Contemporary Art for Europeana’ (DCA) is in
volle gang en verloopt voorspoedig. De bezoekers van Museum Boijmans Van
Beuningen kregen de afgelopen maanden een kijkje achter de schermen tijdens het
digitaliseren van installaties, sculpturen en assemblages van hedendaagse
kunstenaars uit de museumcollectie.

Museum Boijmans Van Beuningen heeft de afgelopen maanden ruim honderd, veelal
complexe kunstwerken gedigitaliseerd. De digitaliseringswerkzaamheden waren afgelopen
zomer te volgen in het museum. In vijf maanden tijd zijn speciaal voor dit project
ingewikkelde installaties opgebouwd, gefotografeerd en nauwkeurig geregistreerd. In deze
periode waren 73.000 bezoekers getuige van het digitaliseringsproces van onder andere de
befaamde Mae West Lips-sofa van Salvador Dalí, de installatie ‘oh! mind how you cross’ van
Barry Flanagan, gemaakt van tientallen meters touw, en een installatie van Carel Visser die
uit bijna zestig verschillende onderdelen bestaat. Voor dit project digitaliseert het museum in
totaal 425 kunstwerken. Vanaf juni 2013 is het digitale materiaal beschikbaar op het
webportaal www.europeana.eu en op de eigen website collectie.boijmans.nl. De
digitalisering van de overige kunstwerken vindt achter de schermen plaats.

DCA en Boijmans
In opdracht van de Europese Commissie digitaliseert Museum Boijmans Van Beuningen
sinds 1 januari 2011 samen met 21 Europese musea en kunstinstellingen hedendaagse
werken van na 1945. Naast het digitaal ontsluiten van een nieuw deel van de collectie, biedt
dit project het museum de mogelijkheid de beschikbare informatie over de collectiestukken
aan te vullen, met bijvoorbeeld conditieverslagen en handleidingen over de opstellingswijze
van de kunstwerken. Diverse kunstenaars zijn aanwezig bij het installeren van het eigen
werk. DCA is ook de aanleiding voor de restauratie van diverse objecten, voorafgaande aan
de digitalisering.

Naar een digitale database
Van de 27.000 hedendaagse kunstwerken en 2000 bijhorende documenten binnen het
gehele DCA-project, is momenteel al bijna vijftig procent gedigitaliseerd. Dit is boven
verwachting. Tot nu toe zijn 12.834 kunstwerken gedigitaliseerd, waaronder werken van
Barry Flanagan, Atelier Van Lieshout en Claes Oldenburg. Tegelijkertijd met de
digitaliseringswerkzaamheden organiseert DCA voor de betrokkenen workshops over
procedures, methoden en problematieken op het gebied van het digitaliseren en het behoud
van kunst. De praktische richtlijnen die voortkomen uit het project, publiceert DCA op
www.dca-project.eu, samen met diverse interviews met museummedewerkers en andere
betrokkenen.

Europees cultureel erfgoed
DCA draagt significant bij aan de presentatie van hedendaagse kunst op Europeana. Dit
webportaal biedt toegang tot het digitale cultureel erfgoed in bezit van Europese musea,
bibliotheken, archieven en audiovisuele verzamelingen. Op Europeana staan momenteel
meer dan 20 miljoen items, waaronder ruim 5.000 van Museum Boijmans Van Beuningen.
De digitale ontsluiting van dit erfgoed is een verrijking voor zowel het brede publiek als de
professionele kunstwereld.

DCA is medegefinancierd door het CIP-ICT Policy Support Programme van de Europese
Unie.

Terug