Collegebesluit gemeente Rotterdam: minder geld voor het museum

foto: studio Hans Wilschut

Collegebesluit gemeente Rotterdam: minder geld voor het museum
6 september 2012

Het college van B&W van de gemeente Rotterdam heeft dinsdag 4 september jl. bekend gemaakt dat per 1 januari 2013 Museum Boijmans Van Beuningen een deel van zijn subsidie verliest. Door deze cultuurbezuinigingen krijgt Museum Boijmans Van Beuningen de komende 4 jaar €925.000 per jaar minder subsidie. Dat is bijna 10 procent van het totale subsidiebedrag.

Museum Boijmans Van Beuningen is de afgelopen jaren succesvol in het genereren van inkomsten via ondernemen, sponsoring en filantropie. Het museum is voor 45% selfsupporting en brengt zelf en met steun van derden de kosten op voor onder andere tentoonstellingen, restauratie, educatie en kunstaankopen. In ruil voor de subsidie die het museum van de Gemeente Rotterdam ontvangt, onderhoudt en beveiligt het museum de collectie van de gemeente, betaalt het de huur voor het gebouw aan de gemeente, worden de lonen betaald en worden per jaar gemiddeld 300.000 bezoekers naar de binnenstad van Rotterdam getrokken.

Met het huidige collegebesluit zal deze jaarlijkse gemeentelijke subsidie van € 9,8 miljoen met bijna 10% worden verminderd.

Helaas is dit totale bedrag van de gemeentelijke subsidie sedert jaren aan het dalen. In 2011 is het budget 2% gekort en sinds jaren wordt geen inflatiecorrectie meer verleend. Tel daarbij op dat extra moet worden geïnvesteerd in fondsenwerving en dat de eigen inkomsten vanuit bezoek en sponsoring door de huidige conjunctuur een dalende lijn tonen. Als gevolg van deze ontwikkelingen moet het museum maar liefst een kwart van haar begroting bezuinigen.

Organisatie
Museum Boijmans Van Beuningen is vanwege de maatregel genoodzaakt te snijden in de omvang van de formatie. De Ondernemingsraad van het museum is geïnformeerd over het voornemen om de formatie vanaf 1 januari 2013 met 12 arbeidsplaatsen te reduceren. Gedeeltelijk kan dat via natuurlijk verloop, helaas zijn gedwongen ontslagen onvermijdelijk. Het is nu aan de OR om advies uit te brengen. Dit advies gaat over de opzet van de organisatie, de arbeidsplekken die zullen vervallen en over het sociaal plan voor de mensen die hun baan zullen verliezen.

Scherpe keuzes
Museum Boijmans Van Beuningen wordt door vele particulieren en bedrijven gesteund en investeert, eveneens gesteund door particulier initiatief, in relatiebeheer en fondsenwerving. Het museum zal ook scherpe keuzes moeten maken in de programmering. Uiteraard blijft het museum investeren in kwaliteit en zal het alles in het werk stellen in de nabije toekomst terug te keren naar het hoge niveau dat de bezoekers van het museum gewend zijn.

Terug