Gielijn Escher - Leven voor affiches

Museum Boijmans Van Beuningen, Gielijn Escher, Affiche Ludwig Hohlwein, Marco Polo tee, ca 1920-25, lithografie Museum Boijmans Van Beuningen, Gielijn Escher, Nieuwjaarswens 1999, offset Museum Boijmans Van Beuningen, Gielijn Escher, Affiche Lucian Bernhard, Stiller, 1908, lithografie

Persbericht

Gielijn Escher
Leven voor affiches

2 juni - 30 september 2012

Gielijn Escher is dit jaar 50 jaar actief als affichemaker en –verzamelaar. Museum Boijmans Van Beuningen toont een gecombineerd overzicht van affiches gemaakt door de kunstenaar zelf en affiches uit zijn verzameling. Tegelijk met de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige publicatie over Escher.

Museum Boijmans Van Beuningen toont deze zomer een selectie van circa zestig affiches van de hand van Gielijn Escher (1945). Daar voegt Escher nogmaals een zestigtal affiches uit zijn verzameling Duitse aanplakbiljetten aan toe met werk van o.a. Lucian Bernhard, Hans Rudi Erdt en Ludwig Hohlwein. Tegelijk met de tentoonstelling verschijnt bij uitgeverij De Buitenkant een boek over Gielijn Escher met een tekst door Mienke Simon Thomas, conservator Toegepaste kunst en Vormgeving van het museum.

Ontwerper & verzamelaar
Gielijn Escher besloot op zeventienjarige leeftijd afficheontwerper te worden. Ondanks de bekendheid van de modernistische verpakkingen en affiches voor de Rotterdamse Van Nelle fabriek van zijn grootvader Jac. Jongert en het overbekende grafische werk van zijn oom M.C. Escher schiep Gielijn op eigen kracht een volledig eigen stijl.
Zijn verzamelwoede ontstond op zeer jonge leeftijd. Op zijn zesde begon hij met het verzamelen van sinaasappelvloeitjes en sinaasappeletiketten op kratten. Vier jaar later startte hij zijn, inmiddels grote, verzameling affiches.

Voorbeelden
Gielijn Escher kreeg zijn opleiding in de jaren zestig aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs, de voorloper van de Rietveldacademie in Amsterdam. Echter van grote invloed op Escher was het werk van de destijds baanbrekende grafische ontwerpers Wim Crouwel, Jan Bons, Dick Elffers en Nicolaas Wijnberg. Tekenend voor de onafhankelijke visie van Gielijn Escher is dat hij ook grote waardering had en heeft voor de meer commercieel werkende ontwerpers zoals Frans Mettes en Cor van Velsen. Begin jaren zeventig ontdekte Escher het werk van de Duitse ontwerpers uit het eerste kwart van de twintigste eeuw, met Lucian Bernhard voorop. Sindsdien zijn de tot het uiterst vereenvoudigde en gestileerde Sachplakate van Bernhard een grote inspiratiebron voor de ontwerper.

Culturele opdrachtgevers
Eschers opdrachtgevers komen bijna zonder uitzondering uit de culturele hoek. Hij maakte aankondigingen van dans- en toneelvoorstellingen, concerten en tentoonstellingen. Zijn krachtige en kleurrijke affiches uit de jaren zeventig en tachtig voor het Shaffy Theater, Dansgroep Krisztina de Châtel en het Festival of Fools genoten grote bekendheid. De waardering die Eschers werk door de jaren heen ten deel is gevallen, blijkt niet alleen uit de honderden opdrachten die hij kreeg, maar ook uit de prijzen die hij in ontvangst nam: de H.N. Werkmanprijs (1978) en de Prins Bernhard Fonds Prijs voor Toegepaste Kunsten en Bouwkunst (1997).

Design in Boijmans
Museum Boijmans Van Beuningen is hét museum in Nederland waar nationaal en internationaal ontwerptalent een podium heeft. Binnen het programma ‘Design in Boijmans’ worden sinds 2011 bijzondere designtentoonstellingen georganiseerd. Ook in de zomer van 2012 is er veel design te zien. Zo wordt vanaf juli de Collectie Vormgeving van het museum gefaseerd opengesteld. Daarnaast start een nieuwe serie ‘design columns’ waar actuele ontwikkelingen in de Nederlandse vormgeving worden uitgelicht. Ook is er een presentatie te zien van het werk van textielontwerper Frans Dijkmeijer en een tentoonstelling van Fins glas van Cor en Sjoukje de Wit.

Terug