Minimal Myth

Carl Andre, Forty-Ninth Steel Cardinal, 1974, Bruikleen: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 1979

Persbericht

Minimal Myth
2 juni - 16 september 2012

Deze zomer toont Museum Boijmans Van Beuningen werken van stromingen uit de jaren 60 en 70 als het Minimalisme en de Nul-beweging, naast gerelateerd werk van hedendaagse kunstenaars. Iconen als Carl Andre, Mel Bochner, Jan Schoonhoven en Ad Dekkers zijn te zien naast hedendaagse kunstenaars. Deze tentoonstelling is samengesteld door Francesco Stocchi, conservator moderne en hedendaagse kunst.

De topstukken uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen zijn samen met werken van succesvolle hedendaagse kunstenaars te zien in de grote Bodonzaal van het museum.
De Bodonzaal, geopend in 1972, is gemaakt om in het museum ruimte te bieden aan grote installaties van kunstenaars uit die tijd. In de tentoonstelling wordt werk van hedendaagse kunstenaars geconfronteerd met dat van hun voorgangers om te ontdekken wat het Minimalisme bij hen teweeg brengt. In de tentoonstelling zijn zowel sculpturen, schilderijen, prenten, tekeningen en fotografie te zien.

Veranderende betekenis

‘Minimal Myth’ zet twee generaties bij elkaar die een gemeenschappelijke interesse delen, maar waarbij de uitvoering verschilt. In de tentoonstelling wordt het historisch perspectief vermeden. De selectie van werken brengt tegenstellingen naar voren: een theoretische tegenover emotionele benadering, regelmatig tegenover onregelmatig, objectiviteit tegenover subjectiviteit en aandacht voor details tegenover een totaalvisie. Ook ligt de nadruk op hoe de geometrische abstractie tussen deze generaties kunstenaars is veranderd.

Gelijk, maar toch anders
Waar de kunstenaars in de jaren 60 en 70 bijvoorbeeld machines gebruikten in het productieproces om het werk zo objectief mogelijk te houden, zijn de hedendaagse kunstenaars niet bang om hun persoonlijkheid in het kunstwerk te leggen. Zo lijken onder meer Carl Andre, Mel Bochner en Jan Schoonhoven en de hedendaagse kunstenaars in eerste instantie dezelfde interesse in hun werk te leggen, maar laat de tentoonstelling zien dat hun werkwijze tussen de generaties is veranderd.

Eerste buitenlandse conservator
Sinds 1 januari versterkt de Italiaanse Francesco Stocchi het conservatorenteam van Museum Boijmans Van Beuningen als conservator moderne en hedendaagse kunst. Stocchi werkt al enige jaren als curator, schrijver en uitgever.

Kunstenaars
De kunstenaars van wie in de tentoonstelling werk te zien is; Ben Akkerman, Carl Andre, Bernd & Hilla Becher, Larry Bell, Mel Bochner, Nicola Carrino, Marieta Chirulescu, Chris Cornish, Ad Dekkers, Ger van Elk, Dan Flavin, Lydia Gifford, Raphael Hefti, Martijn Hendriks, Nathan Hylden, Donald Judd, Nicholas Knight, Sol LeWitt, Robert Mangold, Brice Marden, François Morellet, Robert Morris, Marc Nagtzaam, Kenneth Noland, Nick Oberthaler, Tomas Rajlich, Kilian Rüthemann, Jan Schoonhoven, Monika Sosnowska, Peter Struycken, Oscar Tuazon, Giuseppe Uncini en Ned Vena.

Terug