Boijmans is goed op weg naar Van Eyck

Jan van Eyck, De Annunciatie, ca. 1435, doek, overgebracht van paneel, 90,2 x 34,1 cm, Washington, National Gallery of Art

Persbericht

Boijmans is goed op weg naar Van Eyck
19 januari 2012

De tentoonstelling ‘De weg naar Van Eyck’ met meesterwerken uit de vroege Zuid-Nederlandse en Bourgondische schilderkunst rond 1400, gaat definitief door. Museum Boijmans Van Beuningen heeft de benodigde 1,3 miljoen nog niet binnen, maar durft - met de nu toegezegde ruim vijf ton - de sprong te wagen om deze uitzonderlijke tentoonstelling eind dit jaar te programmeren.

Vanwege de bemoedigende fondsenwervingsresultaten, de grote belangstelling en de kwaliteit van de tentoonstelling, is het risico voor Museum Boijmans Van Beuningen aanvaardbaar om in het najaar van 2012 de tentoonstelling van 1,3 miljoen euro, ‘De weg naar Van Eyck’, in Rotterdam te organiseren. Sponsor Robeco en Turing Foundation, enkele cultuurfondsen en de opbrengsten van de particuliere steunactie 'De kring van Van Eyck' zorgden voor ruim een half miljoen euro op de begroting. De stijgende lijn in de aanmeldingen van particuliere donateurs, de bijdragen van cultuurfondsen en daarnaast het verwachtte aantal bezoekers, geeft het museum voldoende vertrouwen om door te gaan.

De kring van Van Eyck, particulier initiatief
Onder meer door de huidige bezuinigingen, het uitblijven van sponsoring en de hoge kosten van bruiklenen, restauraties en verzekeringen, maakten een aantal particulieren, kunstliefhebbers en connaisseurs zich sterk voor ‘De weg naar Van Eyck’. Volgens het model van een kettingbrief werden particulieren door particulieren benaderd om te doneren en deel te nemen aan ‘De kring van Van Eyck’ en de tentoonstelling mede mogelijk te maken. Deze actie kreeg veel belangstelling van publiek en in de media. Het museum heeft inmiddels 94.000 euro op deze wijze gefinancierd en neemt een stijgende interesse waar om deel te nemen aan de ‘De kring van Van Eyck’ . Voor meer informatie over dit initiatief: www.boijmans.nl/dekring.

Inspiratiebronnen van Van Eyck
Museum Boijmans Van Beuningen overschrijdt in het najaar van 2012 land- en taalgrenzen en geeft in een unieke tentoonstelling een beeld van de kunst uit de late middeleeuwen in het huidige Nederland, België, Noord-Frankrijk en de Elzas. ‘De weg naar Van Eyck’ belicht hoe en door wie Jan van Eyck (Maaseik ?, ca. 1390 - Brugge 1441) werd geïnspireerd om te komen tot zijn revolutionaire en realistische stijl, zoals in zijn meesterwerk het ‘Lam Gods’ uit 1432. Jan van Eyck bood met visionaire artistieke inzichten zijn tijdgenoten een blik in het paradijs. De uiterst kostbare, eeuwenoude fragiele werken komen vanuit heel Europa en de Verenigde Staten naar Rotterdam en zijn vanaf 13 oktober 2012 tot en met 10 februari 2013 te zien. Een aanzienlijk aantal bijzondere werken uit deze periode komt uit de collectie van de Gemäldegalerie van de Staatliche Museen in Berlijn, partner in dit project.

Schilderijen
De tentoonstelling bestaat uit tientallen kunstwerken die de inspiratiebron vormden voor Jan van Eyck en zijn generatiegenoten. De kern van de tentoonstelling wordt gevormd door maar liefst zeven schilderijen van de meester zelf. De getoonde stukken zijn schilderijen in reisformaat op paneel, soms gehuld in edelmetaal, die bestemd waren voor de privédevotie. Ook zijn tekeningen te zien van Jan van Eyck. De diversiteit aan inspiratiebronnen brengt ook bijzondere incunabelen, miniaturen, beelden, wandtapijten en zilverwerken naar Rotterdam. ‘De weg naar Van Eyck’ zal vanwege de hoge kosten en de kwetsbaarheid van de stukken slechts eenmalig te zien zijn, uitsluitend in Rotterdam.

Catalogus
Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerde catalogus onder redactie van Museum Boijmans Van Beuningen conservator Friso Lammertse en Stefan Kemperdick, conservator van de Gemäldegalerie van de Staatliche Museen in Berlijn, de samenstellers van de tentoonstelling.

Terug