Particulier initiatief voor funding Van Eyck

Jan van Eyck, De Annunciatie, ca. 1435, doek, overgebracht van paneel, 90,2 x 34,1 cm, Washington, National Gallery of Art

Particulier initiatief voor funding Van Eyck

De geplande tentoonstelling ‘De weg naar Van Eyck’ met meesterwerken uit de vroegste Europese schilderkunst is onzeker, onder meer door de huidige bezuinigingen en het uitblijven van voldoende steun van zakelijke sponsoren. Om deze uitzonderlijke tentoonstelling te kunnen realiseren is op particulier initiatief en in nauwe samenwerking met Museum Boijmans Van Beuningen een steunactie in gang gezet. Private funding in een onorthodoxe vorm, volgens het model van de kettingbrief.

Naar een idee van hoogleraar moderne kunst Carel Blotkamp, heeft een groep van zes initiatiefnemers samen met Museum Boijmans Van Beuningen de private funding actie 'De kring van Van Eyck’ opgezet. 781 particulieren worden via een kettingbrief en een belastingaantrekkelijke donatie gevraagd de najaarstentoonstelling van 2012, ‘De weg naar van Eyck’, mede mogelijk te maken. Initiatiefnemer Blotkamp: “Iedereen wie kunst aan het hart gaat, maakt zich met recht zorgen over de verschraling van het kunstaanbod in Nederland als gevolg van de bezuinigingen op de cultuurbegroting. Bezuinigingen die ook de Nederlandse musea treffen. Grote tentoonstellingen als ‘De weg naar Van Eyck’ die al lange tijd in voorbereiding zijn, worden hierdoor geschaad.”

Unieke tentoonstelling

In 2008 organiseerde Museum Boijmans Van Beuningen de zeer succesvolle tentoonstelling 'Vroege Hollanders - Schilderkunst van de late Middeleeuwen', gewijd aan de Noord-Nederlandse schilderkunst van de vijftiende eeuw. In vervolg daarop heeft het museum voor het najaar 2012 de tentoonstelling 'De weg naar Van Eyck' gepland. Een ambitieuze tentoonstelling met meesterwerken van Jan van Eyck en andere kunstenaars uit de Nederlanden, Frankrijk en Duitsland in de periode van ca. 1390 tot 1430.

Kettingbrief

Het fenomeen kettingbrief is berucht, en niet ten onrechte, omdat het doorgaans een louche affaire is waarbij slechts wordt geappelleerd aan de hebzucht van de mens. De ontvanger wordt verzocht een bedrag over te maken aan de verzender van de brief en deze vervolgens door te sturen aan vrienden, waarna het geld komt binnenstromen – althans, zo wordt het voorgespiegeld. De kettingbrief kan echter ook op een andere en positieve wijze worden ingezet.

Actie
Individuele kunstliefhebbers wordt gevraagd om 'De weg naar Van Eyck' te helpen realiseren door, net als de initiatiefnemers, een bedrag van €1.000 te schenken, en vervolgens vijf personen in de vrienden- en kennissenkring te bewegen om datzelfde te doen en dit door te zetten. Per brief, email of telefoon. Als iedere deelnemer vijf anderen kan enthousiasmeren om deel te nemen, kan dit in vier ronden een bedrag opleveren van ruim €700.000, waarmee bijna de helft van de begroting van de tentoonstelling zou zijn gedekt. Als men niet in staat is om deel te nemen aan de kettingbrief-actie en vijf andere deelnemers te werven, is het overigens ook mogelijk de actie met een donatie te steunen. Zie: www.boijmans.nl/dekring
Het museum durft, met een dergelijke inleg door particulieren en aangevuld met bijdragen van een hoofdsponsor of meerdere sub-sponsoren, het risico aan om de tentoonstelling in gang te zetten. Sjarel Ex: “Het zou geweldig zijn als een dergelijke private funding actie slaagt, ook als signaal aan de politiek dat de individuele Nederlander een groot belang hecht aan kunst.”

Voordelen voor ‘De kring van Van Eyck’
Donateurs van de actie treden toe tot ‘De kring van Van Eyck’ en behoren daarmee tot een bijzondere groep particulieren, kunstliefhebbers en connaisseurs die zich niet kunnen en willen voorstellen dat deze tentoonstelling niet te zien zal zijn. Uiteraard biedt het museum enkele exclusieve tegenprestaties, waaronder een speciale avondpreview van de tentoonstelling. De gift van €1.000 is bovendien aftrekbaar van de belasting als schenking aan een Culturele Instelling met ANBI status, zowel in het huidige fiscale regime als in de nieuwe geefwet. Met ingang van deze nieuwe geefwet in 2012 zal het extra aantrekkelijk worden om een schenking als deze te doen.

Terug