Uit het goede hout gesneden

Bezwijming van Maria (detail), Zuid-Nederland, Brussel (?) ca. 1460-1470, eikenhout, deels originele polychromie, 42,2 x 31,5 x 11,6 cm. Museum Boijmans Van Beuningen, schenking Schoufour-Martin 2006
Bezwijming van Maria (detail), Zuid-Nederland, Brussel (?) ca. 1460-1470, eikenhout, deels originele polychromie, 42,2 x 31,5 x 11,6 cm. Museum Boijmans Van Beuningen, schenking Schoufour-Martin 2006

PERSBERICHT
16 februari – 25 mei 2008

Uit het goede hout gesneden
Middeleeuwse beelden uit de collectie Schoufour-Martin

Museum Boijmans Van Beuningen toont van 16 februari tot en met 25 mei 2008 een bijzondere collectie gekleurde laatmiddeleeuwse beelden. De verzameling wordt aan het museum geschonken door Rotterdamse havenman Jacques Schoufour. De sculpturen werden rond 1500 in de Nederlanden, Frankrijk en Duitsland vervaardigd. Ze zijn wonderbaarlijk goed bewaard gebleven en de kleuren zijn nog even sprekend als vijfhonderd jaar geleden.

Jacques Schoufour (1927) is een geboren en getogen Rotterdammer die als zakenman van grote betekenis was voor de Rotterdamse haven. Hij en zijn echtgenote Ingeborg Martin, die in 2001 overleed, hadden beide belangstelling voor de middeleeuwse beeldhouwkunst. Hun collectie omvat zo’n zestig beelden uit Noord- en Zuid-Nederland, Noord-Frankrijk en Zuid-Duitsland uit de periode circa 1350 tot 1500. De collectie wordt sinds enige jaren geleidelijk als geschenk overgedragen aan Museum Boijmans Van Beuningen, in de stad waarmee Schoufour zich nog steeds verbonden voelt. Hij treedt hiermee in de voetsporen van verzamelaars als D.G. van Beuningen, Willem van der Vorm en Bierens de Haan, belangrijke particuliere verzamelaars die het museum groot hebben gemaakt. Het museum beschikte reeds over een mooie verzameling middeleeuwse hout- en steensculptuur, waarop de collectie Schoufour-Martin een belangrijke aanvulling is.

De presentatie van de collectie Schoufour-Martin loopt parallel aan de tentoonstelling Vroege Hollanders. Schilderkunst van de late Middeleeuwen. De meeste van de sculpturen maakten net als de geschilderde panelen ooit deel uit van altaarretabels en speelden een rol in de christelijke eredienst of waren bestemd voor privédevotie. Na het snijden was een middeleeuws beeld meestal niet af. Het werd pas als voltooid beschouwd na het aanbrengen van de polychromie. Zowel het gedetailleerde snijwerk als deze kleurige beschildering, met haar geschilderde tranen, bloeddruppels, kleurige kleding en groen geboomte, zorgden voor het gewenste realisme. Door het vergulden van de sculpturen werd tegelijkertijd duidelijk gemaakt dat hier heiligen werden afgebeeld en dat de verhalen zich afspeelden in een hemelse dimensie.

Het is een van de bijzonderheden van de verzameling Schoufour-Martin dat zoveel stukken hun uiterst verfijnde en kostbare afwerking hebben behouden. Aangezien de polychromie uiterst kwetsbaar is en na beschadiging vaak werd overschilderd of in later tijd afgeloogd, is dit zeker niet vanzelfsprekend. Bovendien werden in de beeldenstormen in de zestiende eeuw in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden duizenden sculpturen vernietigd. De beelden uit de collectie Schoufour-Martin geven een zeldzaam beeld van het kleurige middeleeuwse kerkinterieur. De tentoonstelling is ingericht door de Armeens-Turkse kunstenaar Sarkis. Ter gelegenheid van deze bijzondere collectiepresentatie is een bestandscatalogus samengesteld.

Terug