Dr. Elie van Rijckevorsel - Een verzameling verzamelingen

Elie van Rijckevorsel in tweevoud (dubbelportret). Studioportret, ca. 1875. Gemeentearchief Rotterdam, GAR 42/205 Elie van Rijckevorsel als aankomend student. Studioportret, 1862. Gemeentearchief Rotterdam, GAR 42/211. Ansichtkaart met getekend zelfportret Elie van Rijckevorsel Rome 1 april 1899. Gemeentearchief Rotterdam, GAR 42/216-217/57.

Persbericht

Dr. Elie van Rijckevorsel
Een verzameling verzamelingen
24 september 2011 - 22 januari 2012

Van etnografica uit Indonesië en Brazilië, Chinees en Japans porselein tot oud Europees glaswerk. Museum Boijmans Van Beuningen brengt de uiteenlopende collecties van Rotterdammer Dr. Elie van Rijckevorsel samen in de tentoonstelling ‘Een verzameling verzamelingen’.

Natuurkundige, wereldreiziger en verzamelaar Dr. Elie van Rijckevorsel (1845-1928) reisde naar alle uithoeken van de wereld. Hij verkoos wetenschap boven handel en bracht tijdens zijn onderzoeksreizen vele kunstzinnige en etnografische voorwerpen mee naar huis. Een veelzijdige collectie is het gevolg van deze onmiskenbare verzameldrift. Bestaande uit Indische batiks en koloniale meubels, wapens uit Borneo, manden uit de Molukken, glaswerk uit Venetië, Oosters porselein en nog veel meer.

Verrijking
Van Rijckevorsel’s verzameling heeft het Rotterdams cultuurbezit aanzienlijk verrijkt. Voor de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen was deze Rotterdamse mecenas belangrijk vanwege zijn schenkingen oude kunstnijverheid aan het museum vanaf 1910, gevolgd door het legaat in 1928. Hij schonk Europees glaswerk, oosters porselein, een bijzonder 17de-eeuws pronkstilleven en koloniale meubels uit Indonesië. Deze schenking was aanleiding tot de allereerste vaste opstelling van toegepaste kunst in Museum Boymans, destijds gevestigd in het Schielandshuis.

Kosmopolitische blik
Tijdens zijn reizen naar Brazilië en Indonesië stuurde Van Rijckevorsel talloze brieven en eigenhandig getekende ansichtkaarten naar zijn familieleden in Rotterdam. Uit deze bewaarde briefwisseling komt een eigenzinnige en kosmopolitische blik op de wereld naar voren, die ook centraal staat in de tentoonstelling. ‘Een verzameling verzamelingen’ is een dwarsdoorsnede uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen, aangevuld met bijzondere etnografica uit de collectie van het Wereldmuseum.

Van Rijckevorsel in Rotterdam
Dr. Elie van Rijckevorsel richtte in 1911 de Erasmusstichting op om kunst, onderwijs en wetenschap in Rotterdam te bevorderen. Na zijn overlijden werd zijn erfenis ondergebracht in deze stichting. Naar aanleiding van het 100-jarig jubileum van de Erasmusstichting brengt een aantal Rotterdamse musea een ode aan de oprichter. Het Maritiem Museum stelt wetenschapsreizen centraal, met als voorbeeld Van Rijckevorsels expedities naar Indonesië. Museum Rotterdam laat Van Rijckevorsel zien als voorbeeld van de Rotterdamse elite in de negentiende eeuw. Het jubilerende Wereldmuseum verrijkt de vaste museumopstelling met enkele belangrijke collectiestukken van Van Rijckevorsel en het Natuurhistorisch Museum toont zijn bijzondere herbarium.

Jubileumboek
Om het 100-jarig jubileum van de stichting te vieren, verschijnt een rijk geïllustreerd jubileumboek. Het boek wordt uitgegeven door de Erasmusstichting onder redactie van Paul van de Laar (Hoofd Collecties Historisch Museum), Alexandra Gaba-van Dongen (conservator pre-industriële vormgeving Museum Boijmans Van Beuningen) en Linda Hanssen (conservator Textiel Wereldmuseum).

In de tentoonstelling wordt de aflevering over Dr. Elie van Rijckevorsel uit de serie ‘Rotterdammers van formaat’ van TV Rijnmond getoond, gepresenteerd door Paul van de Laar (Museum Rotterdam).

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de Erasmusstichting.

Terug