Magische gedachtes in Boijmans

beeld uit filmmateriaal van de kunstenaar

Persbericht

Gabriel Lester
Suspension of Disbelief
12 februari - 8 mei 2011

Gabriel Lester, een van de meest veelbelovende kunstenaars van zijn generatie, is vanaf 12 februari te gast in Museum Boijmans Van Beuningen met zijn eerste grote museale solotentoonstelling Suspension of Disbelief. Lesters totaalinstallatie bestaat naast een enkel ouder werk uit een tiental speciaal voor de tentoonstelling gemaakte werken. Lesters expositie is als het ware een verzameling van magische gedachtes.

Na belangrijke projecten en tentoonstellingen in São Paulo, Stockholm, Londen en Istanbul zal de Nederlandse kunstenaar Gabriel Lester (1972) van 12 februari tot en met 8 mei exposeren in Rotterdam. Zijn tentoonstelling Suspension of Disbelief beslaat twee tentoonstellingszalen en cirkelt aan de hand van een tiental werken rond begrippen als (mis)fortuin, verwachting, bijgeloof, rituelen, magisch denken, profetieën en met name het (nood)lot. Gabriel Lester heeft speciaal voor de tentoonstelling in Museum Boijmans Van Beuningen een totaalinstallatie gemaakt waarin al deze begrippen een rol spelen.

Literaire term
De titel ‘Suspension of Disbelief’ is van oorsprong een literaire term die in de loop van de 20ste eeuw zijn weg vond naar de cinema. Het is een begrip dat gaat om de bereidheid van het publiek om een film voor waar aan te nemen ook al bevat deze elementen die zeer onwaarschijnlijk zijn. Lester verwijst met deze titel niet alleen naar de betekenis van cinema in zijn werk, maar gebruikt de term ook in de betekenis van ‘het willen geloven in’ en ‘het toelaten van’ de verbeelding.

Magisch denken
Een van de werken, de lichtinstallatie How to Act (1999) speelt een cinematografisch spel met licht en geluid en de verwachtingen die dat oproept. Grote thema's van het leven als voorspoed, tegenspoed, vreugde en verdriet figureren als een beeldloze projectie voor de beschouwer.
In de film The Big One (2011), de tegenhanger van How to Act, is de suggestie juist gebaseerd op beelden van een bijeenkomst van mensen die in een rituele lotbezwering tezamen zijn.
De film verbeeldt de aantrekkingskracht van het magisch denken, de behoefte om waarde toe te kennen aan niet bestaande verbanden. In een andere film in de tentoonstelling Cleromancy #2 (2010) stelt Lester een trekking samen van een loterij zoals die overal ter wereld te zien is, in een bijna abstract spel van kleur en beweging.

Ongrijpbare wereld
In Suspension of Disbelief speelt het lot, de onbekende en ongewisse toekomst, een voorname rol. Lester interesseert zich voor de menselijke eigenaardigheid om grip te willen hebben op de ongrijpbare wereld. 'Magisch denken' is een van de manieren om in de onvoorspelbare wereld te overleven. De installaties, sculpturen en films laten verschillende voorbeelden zien waarbij de mens probeert het lot te doorgronden. Lester dompelt de beschouwer in zijn tentoonstelling Suspension of Disbelief onder in een even conceptuele als zintuiglijke ervaring.

Lesters heeft een filmische manier van werken; hij isoleert elementen als licht, decor, muziek en beeld en zet deze met technieken als montage en kadrering vervolgens naar zijn hand.
Tijdens de tentoonstelling worden verschillende activiteiten georganiseerd waaronder een lezing door Gabriel Lester over magisch denken op zondag 13 maart.
Zie arttube.boijlans.nl voor de nieuwste films en video’s.

 

Terug