Helderheid herkomst kunstwerken Museum Boijmans Van Beuningen

Jan Toorop, schilderij De Theems bij Londen (1885), gerestitueerd in 2009

Persbericht

Helderheid herkomst kunstwerken Museum Boijmans Van Beuningen
7 december 2010

Museum Boijmans Van Beuningen biedt helderheid in de herkomst van zijn kunstwerken. Op de museumwebsite is vanaf vandaag informatie beschikbaar over lopende en afgesloten onderzoeken. Het gaat met name om kunstwerken die in en rond de Tweede Wereldoorlog zijn verworven en die mogelijk afkomstig zijn uit particulier bezit dat eerder onrechtmatig verloren is gegaan.

Museum Boijmans Van Beuningen doet intensief onderzoek naar de wijze en de omstandigheden van de verwerving van kunstwerken in de periode vanaf 1933, het jaar waarin de nazi's in Duitsland aan de macht kwamen. Niet alleen tijdens maar ook voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog zijn veel particuliere eigenaren, behorend tot vervolgde bevolkingsgroepen, door roof, confiscatie, gedwongen verkoop of onder verdachte omstandigheden kunstwerken kwijtgeraakt. Veel daarvan is ongemerkt verdwenen in de kunsthandel en veilingen of is naderhand langs andere weg terechtgekomen in museumcollecties, waar men nu niet op de hoogte is van de precieze achtergrond.

De laatste vijftien jaar hebben verschillende nazaten van toenmalige eigenaren, die door eigen naspeuringen zelf kunstwerken op het spoor kwamen of daarop geattendeerd werden, verzocht om teruggave daarvan. In veel gevallen zijn die kunstwerken teruggeven nadat door nader onderzoek duidelijk was dat het bezitsverlies destijds inderdaad onrechtmatig was.

Het museum neemt deel aan het landelijke project 'Museumonderzoek museale verwervingen 1933-1940 en 1948-heden', dat dit jaar is gestart op initiatief van de Nederlandse Museumvereniging (NMV). De eindrapportage wordt in 2012 verwacht. Eerder verleende het museum zijn medewerking aan het in 1998-1999 door de NMV ingestelde onderzoek naar de herkomst van kunstwerken verworven in de jaren 1940-1948. Dat heeft toen al geresulteerd in een aantal restituties aan rechtmatige erfgenamen.

Op www.boijmans.nl staat nu een overzicht van lopende en afgehandelde restitutieverzoeken. Er wordt dieper ingegaan op individuele zaken zoals de na aanvullend herkomstonderzoek gerestitueerde kunstwerken van Dirck van Delen en Jan Toorop, die destijds veel media-aandacht kregen. Extra ruimte krijgt de Collectie Koenigs (tekeningen en schilderijen), die bij verschillende organisaties, waaronder het museum, wordt opgeëist door een van de kleinkinderen van een vroegere eigenaar. Daarover zijn alle in het museum aanwezige oude documenten nu ook online algemeen toegankelijk. Lijsten met literatuur, mediaberichten, webpublicaties, archieven en claims zijn toegevoegd, met veel praktische hyperlinks. Doel is om het publiek, de media, betrokken instellingen en personen zo compleet mogelijk en verifieerbaar te informeren over deze langlopende en gecompliceerde kwestie.

Afbeelding: Jan Toorop, schilderij De Theems bij Londen (1885), gerestitueerd in 2009.

Nadere informatie te verkrijgen bij: de directie van Museum Boijmans Van Beuningen, via de afdeling Marketing en communicatie, telefoon +31 (0)10 - 44.19.561 of pressoffice@boijmans.nl.

Terug