Wateroverlast bedreigt miljardencollectie

Sjarel Ex directeur museum Boijmans Van Beuningen in het depot

Wateroverlast bedreigt miljardencollectie Boijmans
16 augustus 2010

Persbericht

Museum Boijmans Van Beuningen is zondagnacht 15 augustus wederom geteisterd door wateroverlast. Alleen al dit zomerseizoen zijn de kelders van het museum, waarin diverse kunstdepots huizen, tweemaal ondergelopen. De regenwaterafvoer van het gebouw heeft het nu voor de derde keer in een paar maanden begeven. Museum Boijmans Van Beuningen beheert een collectie van 140.000 kunstwerken met een waarde van vele miljarden, grotendeels eigendom van de gemeente Rotterdam. Om de veiligheid van deze verzameling te waarborgen, is met spoed een nieuw depot nodig.

In de regenachtige nacht van 15 op 16 augustus 2010 stroomden honderden liters hemelwater het museum binnen. De kelders van het museum voldoen al jaren niet meer aan de eisen en regenbuien zorgen in toenemende mate voor water- en vochtoverlast. Ditmaal zijn er geen beschadigingen aan kunstwerken geconstateerd, maar de kunstcollectie van het museum loopt keer op keer gevaar.

Miljardencollectie
Museum Boijmans Van Beuningen beheert een collectie met een waarde van vele miljarden. Deze is het overgrote deel eigendom van de Gemeente Rotterdam, die tevens eigenaar is van het museumgebouw. 140.000 schilderijen, objecten, tekeningen en prenten van 15e tot de 21ste eeuw worden in het museum gehuisvest. Een gedeelte van deze collectie is voor publiek te bezichtigen, maar een groot deel wordt opgeslagen in depots onder het museum. In 2005 leidde een onderzoek in opdracht van de Gemeente Rotterdam ertoe dat de depots werden afgekeurd. De staat van de depots is zo slecht dat de Raad van Toezicht van het museum in januari 2009 aangaf de verantwoordelijkheid voor de staat van de collectie niet langer te kunnen dragen, en deze teruggaf aan de Gemeente Rotterdam.

Nieuw depot
Ondanks een aantal tijdelijke maatregelen is het risico voor de kunstverzameling onverminderd groot. Om de miljardencollectie voor toekomstige generaties veilig te stellen is een nieuw extern kunstdepot voor Museum Boijmans Van Beuningen hard nodig. Het vorige college van B&W heeft hiervoor een reservering van 23 miljoen opgenomen op de investeringsplanning van het Cultuurprogramma voor de Binnenstad. Op 15 september 2010 neemt het nieuwe college hierover een besluit.

 

Terug