Paul van der Eerden 'Enclosures'

PERSBERICHT
29 september 2007 – 13 januari 2008

Museum Boijmans Van Beuningen toont 130 door Paul van der Eerden geselecteerde prenten en tekeningen. De stadsredactie van het museum heeft de kunstenaar gevraagd op te treden als gastconservator en een keuze te maken uit de wereldberoemde verzameling van het museum. In de tentoonstelling ‘Enclosures’ zijn naast zijn keuze prenten en tekeningen uit de museumcollectie en verzamelingen van derden een dertigtal werken van Van der Eerden zelf te zien.

De tentoonstelling ‘Enclosures’ is het resultaat van een uitgebreid onderzoek door Van der Eerden naar de collectie tekeningen en prenten van het museum. Hij baseert zijn keuze met name op tekenkundige aspecten als gebruik van het vlak, stapeling, negatieve ruimte en platheid. Het gevolg is een verrassend dwarsverband tussen vijf eeuwen tekenkunst. Ruim honderd werken zijn te zien van onder andere: Fra Bartolommeo, Edgar Degas, Gilgian Gelzer, Juste de Juste, Edmund Monsiel, Ridolfo Ghirlandaio, Puvis de Chavannes, Armand Simon en Elmar Trenkwalder.

De geselecteerde werken hebben een vaak moeizame verhouding met de kunsthistorische canon of nemen binnen het oeuvre van de betreffende kunstenaar een aparte positie in. Naast de formele kwaliteiten van de werken vertegenwoordigen de tekeningen en prenten ook het bizarre, het afwijkende en fatsoenlijke. Op de tentoonstelling zijn, naast ijzige romantiek en de zeer bijzondere karikaturen van Puris de Chavannes, op spiritisme gebaseerde tekeningen en kunst van psychiatrische patiënten te zien.

Paul van der Eerden
Tekenaar Paul van der Eerden (Rotterdam, 1954) werkt met thema’s als eenzaamheid, geweld, voyeurisme en vervreemding. Als de kunstenaar zijn potlood op papier zet, weet hij nog niet exact wat hij gaat tekenen. Er ‘ontstaat’ als het ware een tekening. Ten grondslag aan deze tentoonstelling ligt de negendelige serie tekeningen 'Enclosures' (2002) van Paul van der Eerden. De titel verwijst naar de actie van het plaatsen van een lijn op een vel papier en het 'omsluiten' van een vlak. Tegelijkertijd is het een metafoor voor de werking van de geest en de onmogelijkheid om aan denken te ontsnappen.

Ontmoeting tussen stad en museum
De tentoonstelling ‘Enclosures’ is geïnitieerd door de stadsredactie van het museum. Zij stelt zichzelf tot doel de grenzen tussen het museum en de stad transparanter te maken. In het verlengde hiervan nodigt het museum Rotterdamse kunstenaars uit een keuze te maken uit de museumcollectie. In de zomer van 2005 toonde Joep van Lieshout met de presentatie ‘Triomf’ zijn selectie. Eind 2007 organiseert het museum voor de tweede keer de filmmiddagen, waarin Rotterdamse kunstenaars hun keuze vertonen uit de collectie bewegend beeld.
Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.

Terug