Directorate and staff members

The directorate and the members of staff can be reached via their personal e-mail or via: +31 (0)10 44.19.400

                                                      
Director                                                                                            Business Manager and
Sjarel Ex                                                                                          Deputy Director  
info@boijmans.nl                                                                             Ina Klaassen
(more information here)                                                                   klaassen@boijmans.nl

   
Head of Presentations               Head of Collections and            Controller
Cathy Jacob                               Research                                   Theo Haarsma
jacob@boijmans.nl                    Patty Wageman                         haarsma@boijmans.nl
                                                   wageman@boijmans.nl
                                                      

   
Head of Marketing and               Head of Education and             Director of Development
Communications                         Interpretation                            Deirdre Carasso 
Sandra van Dongen                    Catrien Schreuder                    carasso@boijmans.nl
svdongen@boijmans.nl              schreuder@boijmans.nl 
  
    
Curator Education                      Head of Documentation Centre Head of Conservation and
Rianne Schoonderbeek              Nynke van der Wal                    Restoration
schoonderbeek@boijmans.nl     wal@boijmans.nl                       Christel van Hees
                                                                                                      hees@boijmans.nl

            
Curator Prints and                      Senior Curator Prints                Curator old Paintings  
Drawings                                    and Drawings                            and Sculptures
Peter van der Coelen                 Albert Elen                                 Friso Lammertse   
coelen@boijmans.nl                  elen@boijmans.nl                       lammerts@boijmans.nl

   
Curator pre-industrial                 Senior curator                            Curator Modern and 
Design                                        applied Art and Design              Contemporary art
Alexandra Gaba-van Dongen     Mienke Simon Thomas             Francesco Stocchi           
dongen@boijmans.nl                  thomas@boijmans.nl                stocchi@boijmans.nl

    
Curator Modern &                       Curator Design                          Curator Modern & Contemporary
Contemporary Art                        Annemartine van Kesteren       Art and City Collection
Saskia van Kampen-Prein           kesteren@boijmans.nl              Noor Mertens         
kampen@boijmans.nl                                                                   mertens@boijmans.nl                         

  
Guest curator                              Guest curator 'The Future of
Modern art                                   Fashion is Now'
Marijke Peyser                            José Teunissen
peyser@boijmans.nl                    jteunissen@boijmans.nl

Photography: Fred Ernst, www.marcobakker.com (portrait Sjarel Ex), Museum Boijmans Van Beuningen